Verbandposten

Alle EHBO-Verbandposten in Oisterwijk zijn aangeduid met een bord aan de gevel met daarop de tekst:
“Eerste hulp verbandpost”  met daarbij het EHBO logo.
 

Wat behelst een verbandpost:
Op het aangegeven adres woont  een gediplomeerd lid van de EHBO vereniging die, wanneer nodig, ter plekke eerste hulp verleent of doorverwijst naar een arts.
Deze hulp is er voor iedereen en is geheel gratis, ongeacht het verband of de hulpmiddelen die verbruikt worden. Deze hulpverlening wordt reeds tientallen jaren bekostigd uit de opbrengst van de pleisteractie, de jaarlijkse EHBO-collecte.
 

Op de volgende adressen  zijn de EHBO- verbandposten geplaatst:

EHBO Verbandposten:

 
 T. Barten Burg. Vogelslaan 7  52 84 084
 A. Botermans Langvennen Oost 15  52 83 256
 P. van Eijndhoven Kerkstraat 3  52 87 396
 D. Evers Prunusstraat 74  06 2627 8748 
 K. Lintermans Waterhoefweg 38   06 1595 1178  
 M. van Mierlo Burg. Canterslaan 79  52 88 432
 J. van Oirschot Dommel 133  06 5180 6424
 M. van Ravesteijn Markuspad 9  06 8113 9853
 R. Rietman Baksevenweg 1 bad  54 26 491
 N. v.d. Sande Baksevenweg 1 huis  06 2073 9076
 A. v.d. Sande Terburghtweg 101  06 5710 3383
 D. Schepens Vloeiweg 78  06 5134 3705
 J. Verhoeven Gemullehoekenweg 71   52 16 398
 C. Willaert Tongelreep 27  06 5268 4695
 Cultuurcentrum Tiliander  Lindeplein  207 3333
 Zwembad De Leije Baerdijk 43  52 10 506
 Alarmnummer bij
 levensbedreigende
 situaties
   112
 Dokterspost    085 536 0300


Naast deze vaste adressen zijn er ook nog acht mobiele tassen die worden ingezet bij evenementen om eerste hulp op locatie te bieden.


 

Locatie

Blokshekken 6, 5061 HA Oisterwijk

Contact

T:  (013) 52 128 99
E: secretaris@ehbo-oisterwijk.nl
Terug naar boven