EHBO-vereniging Oisterwijk

Rode Kruis jubileum met medewerking van EHBO vereniging.

20-jarig jubileum jeugdproject

De werkers achter de schermen.

De EHBO bij carnaval was weer goed geregeld door Annie Botermans

Onze nieuwe EHBO-ers met opleiders, examinatoren en LOTUS

Sjef Evers werd koninklijk onderscheiden voor 40 jaren EHBO-activiteiten

Oisterwijkse jeugd massaal EHBO diploma!

Vier gedecoreerden bij het 90-jarig jubileum!

Acht nieuwe leden kregen hun diploma’s,

tijdens de ALV uitgereikt door voorzitter L. Fassaert.
Voor ieder was er weer traditiegetrouw een verbandtrommel.

Jeugd EHBO op alle basisscholen opgestart

90jaar

logo welkom

 

 

 

Op deze website van EHBO-vereniging Oisterwijk vindt u informatie over:

Wat is EHBO?
EHBO is hulp die door leken geboden kan worden in afwachting van meer gespecialiseerde medische hulp. EHBO kan worden verleend in elke situatie die onmiddellijk medisch ingrijpen vereist, maar ook kleiner letsel kan door EHBO-ers worden behandeld. EHBO-Oisterwijk is een vereniging, die is opgericht op 14 januari 1926 door dokter B. Schräder. Als lid van het landelijk bestuur van de Nationale Katholieke Bond voor EHBO richtte hij de EHBO in Brabant op. Daardoor werd Oisterwijk de eerste Brabantse gemeente met een vereniging voor EHBO.
De vereniging ressorteert onder de koepelorganisatie EHBO Noord-Brabant.
De EHBO-vereniging stelt zich met haar aangesloten leden ten doel het bevorderen van al datgene wat kan leiden tot het voorkomen van ongevallen en het verlenen van verantwoorde geestelijke en lichamelijke Eerste Hulp Bij Ongelukken en plotselinge onwelwordingen. Bijna 90 jaar worden er cursussen gegeven in allerlei vormen van hulpverlening en komt ook de preventie en de psychologische kant aan bod.

Bijzondere aandacht van EHBO-Oisterwijk voor:

  • Deskundigheidsbevordering door het geven van opleidingen volledig of in modules, zowel aan volwassenen alsook aan de schooljeugd.
  • Het geven van steun, advies en voorlichting, vooral op gebied van preventie.
  • Het onderhouden van goede betrekkingen met zusterverenigingen en koepelorganisaties en andere disciplines.
  • Het openen en handhaven van contacten met bedrijven, scholen en instellingen.